Tavoittele sen kaupungin parasta, jossa olet!

Jeremian kirjassa kerrotaan Juudan kansan pakkosiirtolaisuuden ajasta. Kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen, koska he eivät olleet kuunnelleet Jumalan antamia ohjeita, vaan alkoivat palvelemaan muita jumalia. Luvussa 29 Jeremia kirjoittaa pakkosiirtolaisuudessa olevalle kansalle kirjeen, jossa hän välittää Herran viestin. Viestissä kerrotaan, että Herran ajatukset kansaa kohtaan ovat rauhan ajatuksia, eivät tuhon ajatuksia, ja että Herra antaa heille tulevaisuuden ja toivon. Jeremian välityksellä Herra myös kehotti kansaa tavoittelemaan sen kaupungin parasta, johon heidät oli siirretty ja rukoilemaan Herraa sen puolesta, sillä sen hyvinvointi koituisi myös heidän parhaakseen.

Tämä sama kehotus on myös meille annettu 1.Tim. 2:1

”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta.”

Tänäänkin, vaikka meidän yksityiselämässämme tai kansana, kansakuntana tulee vaikeita aikoja, niin meidän tulee jatkaa eteenpäin ja rukoilla johtajien ja esivallan puolesta. Se saattaa joskus kuulostaa vaikealta, varsinkin jos johtajat ovat tehneet tai tekemässä jotain väärin, mutta aivan erityisesti juuri silloin meidän rukousta tarvitaan. Ei anneta periksi pelon ja epävarmuuden vuoksi, vaan käännytään Herran puoleen.

Kun ajattelen tätä päivää, missä me nyt elämme, niin kuinka paljon epävarmuutta tulevaisuudesta ja ahdistavaa oloa on, kun jatkuvasti saamme tiedotusvälineestä kuulla sanomia sodista, vainoista, nälänhädästä ym. Lisäksi lisääntyvä Raamatun arvojen maahan polkeminen ja hylkääminen ahdistaa meidän mieltämme.

Meillä on kuitenkin etuoikeus rukoilla, ja niin kauan kuin Jumala saa hoitaa meidän asiaamme ja itse toteutamme hänen antamaansa tehtävää, on meillä toivoa. Tämä ei toki tarkoita sitä, että me säästyisimme kivuilta ja vaikeuksilta, mutta Jumala kulkee kanssamme niidenkin läpi. Niin hän kulki kansansakin kanssa tuon pakkosiirtolaisuuden ajan, armahti heidät ja johdatti heidät takaisin omaan maahansa. Näin on tänäänkin, Jumala on kaikkivaltias ja Hän tuntee tulevaisuuden, kaikki on hänellä hallinnassa. Hänen suunnitelmansa omiaan varten ovat hyviä ja täynnä toivoa.

Siunausta sinulle, ja jatketaan rukoillen eteenpäin.
Terveisin Salme Annala

Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme. Hänessä iloitsee
meidän sydämemme, koska me turvaamme hänen pyhään nimeensä. Sinun armosi, Herra, olkoon meidän yllämme, kun panemme toivomme sinuun.
Ps.33:20-22