Puheenjohtajan mietteitä 2018

PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

© eija granfeltLuonnossa kesän vihreys ja kukkien loisto on muuttumasssa syksyn ruskan väreihin. Luonto valmistautuu hiljalleen talven tuloa varten.

Samoin myös ihmiselämässä, Jumala armossaan meitä valmistelee erilaisisa elämän tilanteita varten. Kaikissa eri olosuhteissa on oma tarkoituksensa. Kivun maastoissakin on joskus raskas vaeltaa, mutta ymmärtäisimmekö ilman niitä kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala on meille antanut?

Kun katselen taaksepäin liittomme olemassaoloa ja toimintaa, täytyy katsoa aina juurille saakka. Naislähetysliitto (NLL), nykyisin siis Tienaukaisijat ry, yhdistyksen perustamispäivänä pidetään kesäkuun 11. päivää 1901. Joten pitkä vuosikymmenien saatto on takana. Tullessamme tähän päivään, matkaan on sisältynyt nälänhätää, sotia, kuolemaa. Suomen uudelleen rakentamisen raskas aika, koko yhteiskunnallisen muutoksen vaiheet ja nyt tämä hyvinvoinnin aika. Vain Jumala tietää mikä maatamme tulee vielä kohtaamaan. Nyt kuitenkin on vielä vahva hengellisen työn aika.

Yhdistyksen syntyvaiheissa oli suuri tarve olla tukena ja yhteydenkanavana kymmenille ja taas kymmenille naisevankelistoille. Suurena sydämen palona oli saada evankeliumi jokaiseen Suomen kotiin. Syrjäseuduilta aina suurempiin kaupunkitaajamiin asti. Lähetystyö ja naislähettien lähtö silloiseen Kiinaan ja myöhemmin ympäri maailmaa oli kutsumus, jossa laitettiin koko elämä Jumalan käsiin. Tänään voimme vain hiljaa aavistella niitä hiljaisia kyyneleitä, yksinäisyyttä sekä kipua, mitä jo edesmenneiden elämään on sisältynyt. Kutsumus ja Jumalan uskollisuus heidän kutsumustyössään oli huikeaa ja nostaa kutsumuksen sellaiseen tasoon, että sitä on lähes mahdoton tänään ymmärtää.

Kun tällaiselta tasolta nyt katselee liittomme toimintaa, näkyä, tulevaisuutta ja nyt olevia mahdollisuuksia, tajuaa, että on hiljentymisen ja rukouksen paikka.

Näiltä juurilta vahvana yhdyssiteenä on edelleen, silloin jo näkynä ja Jumalalta saatuna perusajatuksena, “Jumalan rakkaus vaatii meitä” (2 Kor. 5:14-15). Hallituksen etsiessä rukouksissa uutta nimeä liitollemme, niin Jumalan vastauksena saimme silloin jakeen Miika 2:13. Siitä rohkaistuneina päätimme nimeksi Tienaukaisijat ry. Nimi kuvastaa koko mennyttä historiaamme ja samalla piirtää eteemme tulevaisuuttamme. Tienaukaisija käy meidän edellämme. Tämä on syvä tahtomme ja nöyrä pyyntömme, rukoillessamme tietä tulevaisuuteen.

Hallituksessa joudumme tekemään monia ratkaisuja, jotka tuodaan virallisen vuosikokouksen hyväksyttäviksi. Yksi tälläinen iso asia oli Tampereen asunto-osakkeen myynti. Koimme siinä ihmeellisen johdatuksen, samoin kuin sijoittaessamme varat uudelleen Jyväskylastä ostamaamme uudempaan asunto-osakkeeseen.

Edelleen olemme kiitollisia kaikille jäsenille ja työn ystäville, jotka säännöllisesti olette tukeneet taloudellisesti työtämme. Pienistä puroista tulee mahdollistaja moniin työhömme liittyviin haasteisiin ja niiden toteutukseen.

Olemme syvästi kiitollisia että voimme mahdollistaa oman evankelistamme, Sari Matikaisen toiminnan. Nykyään työnantajan velvoitteet ovat melko haastavia. Toivomme, että mahdollisimman moni teistä kantaisi Saria rukouksin. Sarin palkka koostuu niistä maksuista, jotka seurakunnat tilittävät hänen vierailuistaan. Laulaja-evankelista Tarja Huuskonen Konnevedeltä on meille rakas työntekijä ja voimme lämpimästi suositella häntä seurakuntavierailuille. Tarja toimii oman työnsä ohella ja tarvitsee myös paljon rukoilevia ystäviä taustajoukoikseen.

Kaikki edellämainittu ja työn haasteet ovat olleet vahvasti esillä hallituksen kokoontumisissa. Etsimme nyt sitä polkua, jolla parhaiten voimme toteuttaa meille annettua tehtävää. Panostettuamme vuosia lähetystyöhön olemme nyt välillä suunnanneet varoja viiden Perulaisen intiaanilapsen koulutukseen.

Painopiste on nyt kotimaassa tehtävässä työssä. Kiponniemessä pidettävät kurssit ovat saaneet paljon ystäviä liikkeelle. Näissä tapahtumissa toteutuu liittomme alkuperäinen näky: Jumalan sanan opetus, rukous ja toistemme auttaminen ja rohkaisu. Innoittava ja parantava julistus vie meitä silloin myös evankelioimaan toisia.

Kerran vuodessa olemme pyrkineet pitämään eri seurakunnissa naistentapahtuman. Hallituksemme jäsenet ovat silloin kantaneet opetus- ja musiikkivastuun. Tänä vuonna olimme vieraina Savonlinnan Vaapaaseurakunnassa. Samoin virallisen vuosikokouksen yhteydessä, olemme valmistelleet yhteisen tapahtuman paikallisen seurakunnan kanssa ja kantaneet niissä myös ohjelmavastuun. Näin voimme olla tukemassa pienen seurakunnan toimintaa.

Erityinen kiitollisuus täyttää mielen kun saimme kuulla että Kiponniemen uudisrakennus on toteutumassa. Voimme enemmän panostaa kursseihimme, kun tiedämme makuutilojen lisääntyvän. Olemme kiitollisia myös siitä, että ne varat tulevat nyt käyttöön, jotka Mustilan toimintakeskuksemme myynnistä tulivat Suomen Vapaakirkolle. Ne käytetään tuon uudisrakennuksen rakentamiseen ja siten ne pieneltä osaltaan tulevat kaikkien hyödyksi.

Kaikki yhdistyksemme toimijat ovat mukana toiminnassa vapaaehtoisuusperiaatteella. Rahastonhoitaja, kotisivujen ylläpito, toiminnantarkastaja, ym. olette tehneet paljon työtä yhdistyksellemme ja sen kautta Jumalan valtakunnan työtä. Kirjanpitomme hoitaa SVK. Hallitus on kokoontunut monta kertaa, usein kurssien aikana. Hallituksen jäsenet taas ovat jakaneet tehtävät keskenään ja näin olemme saaneet asiat luistamaan. Tosi suuri kiitos kaikille.

Edesmennyt vuosi on tuonut mukanaan jälleen suruviestejä. Evankelistat Raija Kälviäinen, Eila Tiihonen, Asta Jantunen ja Lahja Hartikainen ovat siirtyneet kirkkauteen. Pitkäaikaiset, uskolliset, rakkaat ystävämme ja liittomme pitkäaikaiset jäsenet ovat perillä. Useat muutkin liittomme uskolliset jäsenet ovat saaneet taivaskutsun. Haluamme kiitollisina siunata heidän muistoaan. Maa köyhtyy, taivas rikastuu.

Tulethan mukaan kursseillemme ja tapahtumiin Kiponniemeen. Olisi tosi mahtava asia jos kiinnostuisit jäsenyydestämme ja sen kautta tehtävästä Jumalan Valtakunnan työstä. Tulisit mukaan ja antaisit myös uusia ideoita toimintaan. Rohkeasti vaan mukaan, valjastetaan lahjat palvelemaan yhteiseksi hyödyksi. Tiedot löytyvät toisaalla näillä sivuilla. Kurssimme ovat avoimia kaikille, jotka kaipaatte syventävää opetusta, sielunhoidollista keskustelua, rukousta ja yhteyttä.

Nyt on työn aika ja uskon, että Jumala haluaisi kaikkien meidän kohdalta todeta: “Kristus teissä, kirkkauden toivo”. Uskon, että Evankeliumin kirkkaus meissä voisi olla niin vahva toivo ja elämä, että muutkin sen voisivat nähdä meissä. Yksilöinä, mutta myös liittomme toiminnassa.

Mikkelissä syyskuussa 2018
Helena Penttilä